Best Mobile Application for Farm Management

Zyntelligent Co., Ltd.


ทีมงานเซียนได้รับเชิญจาก สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

: พาณิชย์ 467
img

   ทีมงานเซียนได้รับเชิญจาก สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน "เซียนแดรี่ฟาร์ม" ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00 - 15:00 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด แล้วพบกันครับ

แนะนำแอพพลิเคชั่น ZyanWoa

img เซียนแดรี่: EP.7 การนำโคเข้า 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:31:32
img เซียนแดรี่: EP.1 เซียนวัว 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:21:16
Back to Top