Best Mobile Application for Farm Management

Zyntelligent Co., Ltd.


อบรมการใช้งานเซียนแดรี่ฟาร์มสำหรับฟาร์มสมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ สำนักงาน อสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

: พาณิชย์ 344
img

   อบรมการใช้งานเซียนแดรี่ฟาร์มสำหรับฟาร์มสมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ สำนักงาน อสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วันที่ 17 กันยายน 2561

แนะนำแอพพลิเคชั่น ZyanWoa

img เซียนแดรี่: EP.7 การนำโคเข้า 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:31:32
img เซียนแดรี่: EP.1 เซียนวัว 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:21:16
Back to Top