Best Mobile Application for Farm Management

Zyntelligent Co., Ltd.
img เซียนแดรี่: EP.7 การนำโคเข้า 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:31:32
img เซียนแดรี่: EP.1 เซียนวัว 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:21:16
News เซียนแดรี่: EP.1 เซียนวัว 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:21:16
04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 23:45:07

ทีมงานเซียนได้รับเชิญจาก สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

     ทีมงานเซียนได้รับเชิญจาก สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน "เซีย...

อ่านต่อ
04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 23:45:03

เซียนแดรี่: EP.16 การย้ายประวัติโค

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนม
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

17 กันยายน พ.ศ. 2561 21:18:18

ระบบการแจ้งเตือนผ่านไลน์

     ระบบเซียนแดรี่ สามารถส่งการแจ้งเตือนกิจกรรมภายในฟาร์ม เช่น การแจ้งเตือนการคลอด การผสมพันธุ์ การตรวจท้อง การดราย การเป็นส...

อ่านต่อ
17 กันยายน พ.ศ. 2561 21:12:39

เซียน แดรี่ ฟาร์ม สุดยอดแอปโคนม

     "เซ๊ยน แดรี่ ฟาร์ม" ผลงานจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนมโดยที่เกษตรกรสามารถ...

อ่านต่อ
09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:54:49

อบรมการใช้งานเซียนแดรี่ฟาร์มสำหรับฟาร์มสมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ สำนักงาน อสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

     อบรมการใช้งานเซียนแดรี่ฟาร์มสำหรับฟาร์มสมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ สำนักงาน อสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วันที่ 17...

อ่านต่อ
09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:53:49

อบรมการใช้งานเซียน แดรี่ฟาร์ม แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

     อบรมการใช้งานเซียน แดรี่ฟาร์ม แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 12 กันยายน 2...

อ่านต่อ
09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:47:08

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เซียน แดรี่ ฟาร์ม อีสานใต้ ครั้งที่ 1

     25 สิงหาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา...

อ่านต่อ
09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:39:21

เซียนแดรี่: EP.15 การบันทึกการรีดนม, สถิติการรีดนม, สถิติการเข้าใช้งาน และ สถิติการผสมพนธุ์

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:38:28

เซียนแดรี่: EP.14 การเชื่อมระบบไลน์เข้ากับระบบเซียนแดรี่ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่านเมนูในระบบไลน์

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:37:36

เซียนแดรี่: EP.13 ยกตัวอย่างการแจ้งเตือน การผสมพันธุ์ การคลอด การดราย ภายในแอปพลิเคชัน

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:36:31

เซียนแดรี่: EP.12 ยกตัวอย่างการเพิ่มประวัติโครีด ท้อง 2

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:35:31

เซียนแดรี่: EP.11 การตั้งค่าพิกัดฟาร์ม

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:34:12

เซียนแดรี่: EP.10 การบันทึกโคคลอดและแจ้งเกิดลูกโค

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:33:11

เซียนแดรี่: EP.9 การบันทึกพ่อพันธุ์และการบันทึกการผสมพันธ์

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:32:16

เซียนแดรี่: EP.8 การนำเข้าน้ำเชื้อ

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:31:32

เซียนแดรี่: EP.7 การนำโคเข้า

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:30:38

เซียนแดรี่: EP.6 แนะนำเบื้องต้นและเพิ่มชื่อฟาร์ม

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:29:48

เซียนแดรี่: EP.5 เพิ่ม App Icon ไปยังหน้าจอ iOS และ Android

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:28:54

เซียนแดรี่: EP.4 สมัครเพื่อเข้าใช้บริการ

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:27:39

เซียนแดรี่: EP.3 เซียนแดรี่ฟาร์ม (ซับไทย)

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:25:56

เซียนแดรี่: EP.2 เซียนแดรี่ฟาร์ม สามารถทำอะไรได้บ้าง?

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:21:16

เซียนแดรี่: EP.1 เซียนวัว

     เซียนวัวแอปพลิเคชัน โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดได้ที่: อ่านต่อ

Back to Top